KURULUŞUMUZUN ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI

Altyapı ve Üstyapı plastik kablo muhafaza boruları, birleştirme kutuları ve ek elemanları Üreten kuruluşumuz müşteri odaklı çalışan, iç ve dış tüm paydaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutan, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden; etkin, verimli, rekabetçi, Üstün performansa odaklanmış bir kalite kültürü oluşturmayı ve bunun devamlılığını sağlamayı hedef edinmiştir.

 

Bu hedefi sağlamak için kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesine yoğunlaşmış, çevreye ve insana duyarlı, etik değerlerinden taviz vermeyen, çalışanlarının ve çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alan, tüm proseslerini izleyen ve tespit edilen risklerle ilgili dinamik bir şekilde aksiyon planlayan, ilgili yasalara ve mevzuat şartlarına bağlı, tüm paydaşlarımızın erişimine açık, şeffaf yönetim ilkelerini benimsemiş bir kuruluş olmayı taahhüt etmektedir.