Labaratuvar

Pınarsan Plastik Test Laboratuvarı 10 yılı aşkın sürede edindiği bilgi birikimi ve konusunda tecrübeli kadrosuyla elektrik muhafaza boruları ve bağlantı kutularını kapsayan testleri ilgili standartlara uygun olarak ve güvenilir bir şekilde yapmaktadır.

Kabloların dağıtılmasında kullanılan altyapı borularıyla ilgili şartnamelere de hakim olan laboratuvarımız ilgili borular için hammadde ve nihai ürün testlerini de yapabilmektedir.

Ayrıca laboratuvarımız altyapı ve üstyapı boru ve boru ek parçaları şartnamelerinde atıf yapılmış standartlardaki testlerle ilgili kamu kurumlarına ve özel şirketlere genel bilgi, test sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması, şartnameler ile standartlar arasındaki farklılıkların tespit edilmesi gibi konularda da hizmet vermektedir.

YAPILAN TESTLER
Yoğunluk Tayini ( Determination of Density ) (TS EN ISO 1183-1)
Kalıplanmış veya ekstrüzyonla hazırlanmış, boşluk ihtiva etmeyen mamul halindeki gözeneksiz 0plastiklerin yoğunluklarını tayin etmek için yapılmaktadır.
MFR ( Melt Flow Rate - Erime Akış Hızı) Tayini (TS EN ISO 1133-1)
Belirli sıcaklık ve yük şartları altında termoplastik malzemelerin erimiş kütlelerinin birim zamandaki akış hızlarını (MFR) tayin etmek için yapılmaktadır.
Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımının Derecelendirilmesi (Assessment of The Degree of
Pigment or Carbon Black Dispersion ) (TS ISO 18553 / BS 2782: 823 A)
Borular, boru bağlantı parçaları ve bileşenlerde pigment veya karbon siyahı parçacıklarının ve kümelenmelerin boyutları ve dağılım derecesinin değerlendirilmesi için yapılmaktadır.
Karbon Siyahı Miktar Analizi (Determination of Carbon Black Content ) (TS ISO 6964/ ASTM 1603)
Boru gövdesinin UV Işınlara mukavemetinin sağlanması için yapısında bulunan karbon miktarının % olarak tespit edilmesi amacı ile yapılır. Azot gazı ile yüksek ısı fırınında yakılan numunede yanmadan kalan karbonun miktarı tartılarak deney yapılır.

İç Hidrostatik Basınç Testi (Determination of The Resistance to Internal Pressure) (TS EN ISO1167-1)

Boruların, ekleme parçalarının veya takımların basınca direncinin tayini içten basınç oluşturacak ortamın sağlanmasıyla gerçekleştirilir. İç basınca direncin tayini için yapılan deneyler termoplastik boru sistemine ait kısımların özelliklerinin değerlendirilmesi ve dayanıklılığının belirlenmesi için gereklidir.

Dış Hidrostatik Basınç Testi (Determination of The Resistance to External Pressure) (DIN 16961-2)

Boruların, ekleme parçalarının veya takımların basınca direncinin tayini dıştan basınç oluşturacak ortamın sağlanmasıyla gerçekleştirilir. Dış basınca direncin tayini için yapılan deneyler termoplastik boru sistemine ait kısımların özelliklerinin değerlendirilmesi ve su kaçırmaya direncinin belirlenmesi için gereklidir.

Çekme Özelliklerinin Tayini (Determination of Tensile Properties) (TS EN ISO 6259-1 / TS EN ISO 527-1)

Belirli şartlar altında deney parçalarının çekme özelliklerinin araştırılması, çekme mukavemeti ve çekme modülünün tayini ile çekme gerilimi/uzama arasındaki ilişkiyle ilgili diğer özelliklerin tayini için yapılmaktadır.

OIT - Oksidasyon İndüksiyon Süresi (Determination of Oxidation Induction Time) (TS EN 728, TS EN ISO 11357-6)

Bir kalorimetrik ölçme yapılarak malzemenin belirli bir sıcaklıkta, oksijen veya hava içinde ve atmosferik basınçta ekzotermik oksidasyonunun başlangıcına kadar geçen sürenin belirlenmesi içi yapılmaktadır. Kararlı hale getirilmiş malzemenin oksitlenmeyle bozulmasının bağıl ölçüsüdür.

Sıcaklık Altında Boyutsal Kararlılık Testi (Determination of Longitudinal Reversion) (TS EN ISO 2505)

Sabit kesitli, iç ve dış çeperleri düz termoplâstik boruların boyca eski halini alabilme özelliğinin tayini için sıvı veya hava içinde uygulanan bir yöntemdir.

Çevresel Dış Darbe Mukavemeti Testi (Determination of Resistence to External Blows By The Round) (TS EN 744)

Boruların düşük ısılarda şartlandırılmasından sonra saat yönünde çevresel olarak belirli bir form ve ağırlıktaki kütlenin, standartlarda belirtilen yükseklikten serbest düşme hareketi yaptırılarak borulardaki oluşacak

deformasyonun gözlemlendiği testtir.

Çember Rijitliğinin Tayini (Determination of Ring Stiffness) (TS EN ISO 9969)

Plastik Boruların dış yüklere karşı dayanıklığının belirlendiği bir testtir. Borulara belirli bir hızda % 3 iç çap deformasyonu uygulanır. Uygulanan kuvvet değeri standartlarda belirtilen formülasyonda kullanılarak SN ( Nominal Stiffness )

değeri kN/m 2 biriminde bulunur.

Halka Esnekliği Testi (Determination of Ring Flexibility) (TS EN ISO 13968)

Profil kesitli plastik boruların belirli bir hızda dış çapının % 30 oranında sıkıştırılması sonunda boruda deformasyon, kuvvet kaybı, kırılma çatlama vb. davranış analizinin yapıldığı testtir.

Sıcaklık Altında Davranış Testi (Oven Test) (TS ISO 12091)

Plastik Malzemelerin etüvde belirli bir sıcaklık ve süre uygulaması sonunda fiziksel değişiklik analizinin yapıldığı testtir.

Kül Testi (Determination of ash) (TS EN ISO 3451-1)

Belli bir süre, belli sıcaklıktaki fırında numunenin yakılarak numunenin içindeki plastik miktarı ortamdan uzaklaştırılır numune kabı içerisinde kalan kül ve katkı miktarı ölçülerek yapılır.

Halojen Asit Gazı Miktarının Tayini (Determination of the Amound of Hologen Acid Gaz ) (TS EN 60754-1)

Holojenlenmiş polimer esaslı bileşiklerin yanması sırasında açığa çıkan, hidrojen florür dışındaki halojen asit gazının miktarının tayinini kapsayan bir metoddur.

Yanma Sırasında Açığa Çıkan Gazların Asitlik ve İletkenlik Tayini (On Gases Evolved During Combustion of Materials Determination of Acidity and Conductivity ) (TS EN 60754-2)

Yanma sırasında açığa çıkan gazlardan oluşan sulu çözeltinin asitlik (pH) ve iletkenliğinin ölçülmesi yoluyla, malzemelerin yanması sırasında ortaya çıkan gazların potansiyel korozyon yapıcılığının tayin
edilmesi için yapılmaktadır.

Sıkıştırma Dayanımı Tayini (Determination of Compressive Strength) (TS EN 61386-1)

Termoplastik boruların dışarıdan uygulanan bir kuvvete dayanımının ölçülmesi metodudur.

Yangın Tehlikesi Deneyi (Fire hazard testing ) (TS EN 60695-11-2)

Alev yaymayan olarak üretilen boruların belli bir mesafe ve açı ile et kalınlıkları ölçülerek belirlenen sürede aleve maruz bırakılıp, alev çekildikten sonra kendini sönümlemesinin gözlemlendiği testtir. Özellikle üst yapı elektrik                                                      tesisat boruları için kullanılır.

Kızaran Tel Deneyi (Glow-Wire Flammability Test ) (TS EN 60695-2-11)

Kızaran tel deneyi elektrik akımı taşıyan parçaları tutan ek elemanlara uygulanan bir testtir. Plastik numunenin üzerine yüksek elektrik akımı verilerek kızartılan tel temas ettirilerek plastiğin bu sıcaklıktaki alev yayma özelliği gözlemlenmektedir.

ESCR - Çevresel Gerilim Çatlama Direnci (Environmental Stress-Cracking Resistance)  (ASTM D1693)

Belirli bir sıcaklık ve gerilme altında, standart kimyasallara maruz bırakılan plastiklerin aynı sıcaklık ve gerilme altında bu kimyasalların bulunmadığı ortama göre uğradıkları hasar ve deformasyonların
gözlenmesi için yapılan bir testtir.